Nazwa konkursu: Konkurs fotograficzno-plastyczny

Data rozpoczęcia: 2013-05-27
Data zakonczenia: 2013-09-01
Data rozpoczęcia: 2013-05-27
Data zakonczenia: 2013-09-01
Konkurs fotograficzno-plastyczny "Rower i przyjaciele"

Wymagania:
Należy zamieścić przynajmniej trzy związane ze sportem rowerowym zdjęcia - lub zdjęcia rysynków związanych z tematem konkursu - w galerii ruszajsie.pl .
Termin zamieszczania prac konkursowych: 27.05.2013 - 01.09. 2013 r. do godz.: 24:00
Fundatorami cennych nagród dla autorów najciekawszych prac fotograficznych lub plastycznych w naszym konkursie:
"Rower i przyjaciele" są:
firma DIADORA - producent cenionego obuwia sportowego
i SKANDIA - główny sponsor Skandia Maraton Lang Team.
Zdjęcia nagród w naszym artykule " Na rowerach po nagrody".
Wyłonienie laureatów spośród autorów galerii konkursowych powinno nastąpić do dnia 10. października 2013 roku.
Po ogłoszeniu wyników poprosimy laureatów o podanie adresu, na który będzie można wysłać nagrodę. Jako, że sześć nagród to sportowe obuwie marki Diadora, zwycięzcy powinni - oprócz adresu - podać na adres organizatora: biuro@ruszajsie.pl rozmiar stopy, na której to obuwie bedzie noszone.
Kurier dostarczy przesyłkę na koszt firmy DIADORA.
Więcej szczegółów i zdjęcia nagród pojawią się w naszym artykule "Na rowerach po nagrody".

Więc do dzieła mistrzowie obiektywu i pędzla.


Zasady konkursu

Regulamin

1. Konkurs fotograficzno- plastyczny “Rower i przyjaciele” jest organizowany przez firmę Barit Baranowie Sp.Jawna (więcej informacji o w / w firmie w regulaminie portalu).

2. Konkurs trwa od 27.05.2013 do 01.09.2013 do godz. 24 00.

3.Zdobywcami nagród w Konkursie nie mogą być wspólnicy i pracownicy firmy Barit Baranowie Sp.Jawna.

4. Zadanie konkursowe: należy zamieścić przynajmniej trzy związane ze sportem rowerowym i tematem konkursu zdjęcia - lub zdjęcia rysynków w galerii ruszajsie.pl. Nagrody zostaną przyznane autorom najlepszych prac.

5. O wynikach Konkursu fotograficzno- plastycznego “Rower i przyjaciele” jego uczestnicy
zostaną powiadomieni na stronach ruszajsie.pl.i drogą elektroniczną do dnia 15 września 2013 r. Jeżeli – pomimo powiadomienia uczestnika – nie uda się uzyskać odpowiedzi i adresu, na który ma zostać przesłana nagroda, kwalifikacja uczestnika będzie anulowana, a nagroda będzie przeznaczona do innych konkursów lub przyznana autorom kolejnych ciekawych prac.

6. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, że nie naruszy on praw nabytych Uczestników lub Zwycięzców. W przypadku podejmowania przez Uczestników działań sprzecznych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub dobrymi obyczajami, Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji wyników i wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie.
W przypadku wykluczenia z udziału w Konkursie , wykluczony Uczestnik zobowiązany jest do zwrotu otrzymanej nagrody, która przechodzi na Organizatora. Zwrot otrzymanej nagrody, nie wyłącza prawa Organizatora do dochodzenia od nieuczciwych Użytkowników odszkodowania na zasadach ogólnych.

7. Konkurs nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach losowych i zakładach wzajemnych(Dz.U. 2007 r. Nr 192, poz. 1380) i nie jest grą losową, loterią fantową ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2
ww ustawy.
8. W Konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie.

9. Wszelkie reklamacje i uwagi prosimy kierować na adres e-mail: biuro@ruszajsie.pl
EnglishFrenchGermanItalianPortugueseRussianSpanish