Nazwa konkursu: Konkurs "Rowerowa trasa dla przyjaciół"

Data rozpoczęcia: 2013-05-27
Data zakonczenia: 2013-09-30

Zasady konkursu " Rowerowa trasa dla przyjaciół ".

Należy zamieścić własną propozycję ciekawej trasy rowerowej możliwej do pokonania w czasie weekendu przez grupę przyjaciół. Trasa może przebiegać przez tereny miejskie, wiejskie czy też leśne. Opisu należy dokonać na www.ruszajsie.pl w zakładce : "OBIEKTY SPORTOWE, TRASY" spełniając wymienione poniżej, pięć warunków:

1.Zalogować się na www.ruszajsie.pl

2.Dokonanać zapisu trasy / minimum 35 słów / w zakładce portalu: "Obiekty sportowe, trasy".

3. Wzbogacić opis o przynajmniej dwa zdjęcia z trasy / maksymalny wymiar zdjęcia - 1 MB /.

4. Dokonać zapisu ulubionej trasy rowerowej na mapie w portalu www.ruszajsie.pl.

5. Termin zamieszczania opisów tras: 27.05.2013 r. - 30.09.2013 r. do godz.24:00.

Wzorem może być opis tras: " Trasa rowerowo-piesza – rejon Puńska" czy "Jura z ośmiolatkiem", lub " Błękitna trasa rowerowa dla zakochanych".
Instrukcja zamieszczania trasy poniżej.

Ogłoszenie wyników konkursu "Rowerowa trasa dla przyjaciół" powinno nastąpić do dnia 15.pażdziernika 2013 r.

Fundatorami cennych nagród dla autorów najciekawszych tras w naszym konkursie: "Rowerowa trasa dla przyjaciół". są:

Giant Polska – oficjalny partner Skandia Maraton Lang Team

i SKANDIA - główny sponsor Skandia Maraton Lang Team.

Szczegóły i zdjęcia nagród w naszym artykule " Na rowerach po nagrody".

Wysyłka nagród na koszt laureatów konkursu "Rowerowa trasa dla przyjaciół".


Oto instrukcja zamieszczenia trasy w naszym portalu.

Krok 1: po zalogowaniu się do swojego konta kliknij w przycisk „Obiekty sportowe, trasy.
Krok 2: kliknij w przycisk „Dodaj obiekt sportowy/trasę”.
Krok 3: wpisz nazwę trasy np. „Jura z ośmiolatkiem".
Krok 4: wybierz rodzaj np. „trasa rowerowa” lub " trasa/ścieżka rowerowa".
Krok 5: zamieść opis trasy.
Krok 6: wstaw 2 zdjęcia o rozmiarze nie przekraczającym 1 MB, kliknij przycisk „Przeglądaj” a następnie wybierz zdjęcie z dysku swojego komputera i kliknij przycisk „Otwórz”.
Krok 7: uzupełnij pozostałe dane: województwo, miejscowość początkowa i końcowa trasy.
Krok 8: zaznacz formy ruchu /dyscypliny nawiązujące do opisywanej trasy /np. Turystyka rowerowa, Kolarstwo /.
Krok 9: znajdź na mapie miejsce gdzie rozpoczyna się trasa i kliknij lewym przyciskiem myszy wyznaczając jej początek.
Krok 10: lewym przyciskiem myszy klikając na mapę wyznaczasz trasę.
Krok 11: jeżeli się pomylisz naciśnij przycisk: „Kasuj ostatni punkt”.
Krok 12: jeżeli chcesz zmienić kształt trasy, naciśnij przycisk: „Edytuj linie”, przytrzymując lewy przycisk myszki można modyfikować linie trasy /rysunek obok/.
Krok 13: jeżeli chcesz wyczyścić mapę, naciśnij przycisk: „Wyczyść mapę”, cała trasa zostanie usunięta.
Krok 14: zaleca się podczas wstawiania mapy zapisywanie jej.
Krok 15: istnieje możliwość wyświetlania różnego rodzaju map: satelitarna, hybrydowa, teren.Zasady konkursu

Regulamin

1. Konkurs "Rowerowa trasa dla przyjaciół" jest organizowany przez firmę Barit Baranowie Sp.Jawna (więcej informacji o w / w firmie w regulaminie portalu).

2. Konkurs trwa od 27.05.2013 do 30.09.2013 do godz. 24 00.

3.Zdobywcami nagród w Konkursie nie mogą być wspólnicy i pracownicy firmy Barit Baranowie Sp.Jawna.

4. Zadanie konkursowe: Należy zamieścić własną propozycję ciekawej trasy rowerowej możliwej do pokonania w czasie weekendu przez grupę przyjaciół. Trasa może przebiegać przez tereny miejskie, wiejskie czy też leśne. Opisu należy dokonać na www.ruszajsie.pl w zakładce : "OBIEKTY SPORTOWE, TRASY" spełniając wskazane warunki.
Nagrody zostaną przyznane autorom najciekawszych tras.
5.O wynikach Konkursu "Rowerowa trasa dla przyjaciół" jego uczestnicy zostaną powiadomieni na stronach ruszajsie.pl.i drogą elektroniczną do dnia 15 pażdziernika 2013 r. Jeżeli – pomimo powiadomienia uczestnika – nie uda się uzyskać odpowiedzi i adresu, na który ma zostać przesłana nagroda, kwalifikacja uczestnika będzie anulowana, a nagroda będzie przeznaczona do innych konkursów lub przyznana autorom kolejnych ciekawych prac.

6. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, że nie naruszy on praw nabytych Uczestników lub Zwycięzców. W przypadku podejmowania przez Uczestników działań sprzecznych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub dobrymi obyczajami, Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji wyników i wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie.
W przypadku wykluczenia z udziału w Konkursie , wykluczony Uczestnik zobowiązany jest do zwrotu otrzymanej nagrody, która przechodzi na Organizatora. Zwrot otrzymanej nagrody, nie wyłącza prawa Organizatora do dochodzenia od nieuczciwych Użytkowników odszkodowania na zasadach ogólnych.

7. Konkurs nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach losowych i zakładach wzajemnych(Dz.U. 2007 r. Nr 192, poz. 1380) i nie jest grą losową, loterią fantową ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2
ww ustawy.
8. W Konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie.

9. Wszelkie reklamacje i uwagi prosimy kierować na adres e-mail: biuro@ruszajsie.pl
EnglishFrenchGermanItalianPortugueseRussianSpanish